Актуальні проблеми нефрологіїАПН-23

Никула Т.Д. Від головного редактора


Точка зору

Никула Т.Д. Новини в нефрології


Огляди літератури

Дудар І.О., Шимова А.Ю., Красюк Е.К., Григор'єва Є.М., Буржинська І.В. Порушення нутриційного статусу у хворих, які лікуються перитонеальним діалізом. Методи діагностики порушень

Кондратюк В.Є., Красюк І.В., Красюк Е.К. Зв'язок ожиріння з хворобами нирок

Манжалій Е.Г., Никула Т.Д. Гепаторенальний синдром: Питання діагностики та лікування

Moyseyenko V.O., Tabish A.M. Hyperuricemia as a risk factor of cardiovascular diseases

Палієнко І.А., Кармазіна О.М., Карпенко О.В., Бичков О.А. Ураження нирок при застосуванні інгібіторів протонної помпи

Стахова А.П. Проблеми гіподіагностики діабетичної нефропатії

Шимова А.Ю. Методи корекції нутриційних розладів у хворих, які лікуються постійним амбулаторним перитонеальним діалізом


Оригінальні статті з клінічної нефрології

Кондратюк В.Є., Петрова А.С. Антигіпертензійна дія мелатоніну у хворих на хронічну хворобу нирок

Никула Т.Д., Брижаченко Т.П., Мойсеєнко В.О. Глікозаміноглікани в лікуванні діабетичної нефропатії

Синиця Ю.П. Оцінка структурно-функціонального стану ниркових артерій у хворих з гіпертонічною хворобою в поєднанні з подагрою

Хомазюк В.А. Кальцифікація клапанів серця і ремоделювання лівого шлуночка у хворих на хронічну хворобу нирок, які лікуються програмним гемодіалізом


Історія нефрології

Никула Т.Д., Мойсеєнко В.О. IV наукові читання пам'яті професора А.П. Пелещука «Мультидисциплінарні підходи до ведення пацієнтів у сучасній клініці внутрішньої медицини»


Ювілеї

Привітання президента України Петра Порошенка з ювілейною нагородою професора Тараса Никули


Нефрологічні наукові форуми

Мойсеєнко В.О. Хвороби нирок у дітей (за матеріалами наукових заходів, присвячених Всесвітньому Дню нирки — 2016; 10–11 березня 2016 року, м. Київ)

Мойсеєнко В.О. Нирки в міждисциплінарному аспекті (за матеріалами Міжнародних медичних форумів 19–21 квітня 2016 р., Київ)


Алфавітний покажчик авторів


Інформація для авторів


Actual problems of nephrology

Contents

Alphabetical author index

Summary


Київ — 2017


Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Головний редактор — проф. Т.Д. Никула, заслужений діяч науки й техніки України